FAATUM
Eesti tee hävingule 1939–1940


Raamatus on avaldatud riigikontrolöri Karl Soonpää unikaalne päevik Eesti Vabariigi saatuseaastatest 1939–1940 ning Molotovi-Ribbentropi pakti tagamaade dokumendid ja materjalid.  „Faatum. Eesti tee hävingule” avab pöördeliste aastate tagamaid nii sõnas kui ka pildis. Siin on poliitilisi, diplomaatilisi ja sõjandusalaseid dokumente, artikleid, kirju, allikmaterjale ja fotosid 1930. aastate lõpust ja 1940. aastate algusest, mida nii suurel hulgal koos ilmus esmakordselt. Kommentaaridega varustatud dokumendid, mida ilmestavad haruldased arhiivifotod, peegelduvad ehmatava aktuaalsusega ka tänapäeva. Kes iganes meist püüab vähegi mõista või endale lahti seletada tänase Eesti, Euroopa ja kogu maailma ees seisvaid probleeme, sellele on „Faatum” nii õpetaja kui ka tuleviku teejuht. 
Karl Soonpää päevikust saab muu hulgas teada:
Mida president Konstantin Päts, peaminister Jüri Uluots, kindral Johan Laidoner ja teised juhid 1939. ja 1940. aastal valitsuses Eesti olukorrast tegelikult rääkisid;
Kes oli see Eesti tipp-poliitik, kes tahtis pärast baaside lepingu sõlmimist asuda otsekohe kaitsekulutusi kärpima ja rahva hulgas baasidele heakskiidu saavutamiseks kihutustööd tegema, väites, et nüüd on julgeolek tagatud;
Keda Eesti poliitikutest kahtlustas president Päts enda jälitada laskmises ja keda ta pidas suliks;
Kuidas Eesti Vabariik tegi endale musta raha, osaledes Euroopas relvade salakaubanduses;
Kes Eesti poliitikutest saatis Jossif Stalinile sünnipäeva puhul eraldi isikliku telegrammi,
Mida arvasid Eesti juhid võimalusest leevendada vaikiva ajastu lõpetamist ja lubada taas erakondade tegevust. Jne.
Koostanud ja kommenteerinud Küllo Arjakas; raamatu ülesehitus ja fotode allkirjad Toomas Mattson; toimetajad Urve Pirso, Toomas Mattson ja Katre Scott-Hopkins, fototoimetaja Artur Kuus, kujundus Andres Tali