Mall Jaakson

Murdlained


1948. aasta kevadel laulatati meie sõpru, eesti fotograafi ja kindrali tütart, ilusas väikses Rootsi kirikus, ja seal me seisime ja kõigil olid laulatuseks seljas ilusad, kuigi laenatud riided. See pruutpaar emigreerus hiljem Kanadasse. Kõik teised, kes sel laulatusel pühalikult kirikus seisid, meie jäime Euroopasse, mõtlemata, läbi rääkimata – tundsime end eurooplastena.

Joseph Stigliz (Nobeli auhind majanduses) võtab tänase maailma kokku väga täpselt: „Üks protsent inimesi omab seda, mida vajab 99% inimesi. Kirjanik Mark Twain ütles kunagi: „Rikkad on teistmoodi, kui mina ja sina.”

Mu Pärnu suved sulavad justkui kokku omavahel. Ikka jookseb vastasnaabri koer aias ringi, pisikesed kiired käpad, saba rõngas, rõõmus. Mõtlesin, et kui see vastasnaabri koer teeb rõõmsaid ringe, küll need asjad kõik kuidagimoodi lahenevad.
Mall Jaakson

Mall Jaakson on eesti päritolu Hispaanias elav kirjanik, kes põgenes 1944. a. Vene okupatsiooni eest Saksamaale, kust tal hiljem õnnestus pääseda Rootsi. Ta lõpetas aastal 1950 Stockholmi Ülikooli praktilise filosoofia ja sotsioloogia erialal. On Eesti Kirjanike Liidu liige, kelle teostest on kirjastus SE&JS avaldanud viis raamatut (Minu suguvõsa lugu. Hispaania päevik, 2012, Kass, kes oli kuningas Salomon, 2013, Murdlained, 2014, Euroopa kriisid, 2016, Lugusid kassidest, 2018).
Selles raamatus kirjutab autor tänase maailma valikutest ja probleemidest ning tuletab meelde unustatud väärtusi. Ta muretseb Euroopa tuleviku pärast ja jagab meeleolukaid pilte Pärnust, kus kirjutab suviti oma raamatuid.
Toimetaja Sirje Endre, kujundus Rein Seppius