Reigo Rosenthal, Marko Tamming

Sõda enne sõda

Nõukogude eriteenistuste tegevusest Eestis kuni 1940. aastani
Lugeja saab teada:
Kui edukas oli NSV Liidu luure Eesti poliitikute, riigiametnike ja sõjaväelaste värbamisel ehk kas sõjaeelse Eesti ladvik oli Nõukogude spioonidest läbi imbunud?
Kui hästi maksis idanaaber oma salakuulajatele Eesti riigi mahamüümise eest?
Eesti kaitsepolitsei esimese ülema värbamine Nõukogude luure tennistusse. Topeltmäng või valus tõde?
Eesti armastusromaanid luurajate raadioside väljakutseaegade ja šifrite allikana.
NSV Liidu sõjaväeatašee Tupikovi armusuhted restorani Du Nord baaridaamiga Poliitilise politsei valvsa pilgu all.
Kes Eestis värvatud spioonidest peitusid varjunimede „Vibrator”, „Onegin” ja „Ivanov” taha? Jne.
Reigo Rosenthali ja Marko Tammingu teos annab eriti põhjaliku ülevaate sõjaeelse Eesti süvariigi arengust. Autorid keskenduvad oma raamatus Nõukogude luureorganite Eesti Vabariigi vastasele tegevusele aastatel 1925–1940 ja Eesti vastuluure võitlusele Nõukogude luureteenistustega. Taustal juhitakse tähelepanu nii Nõukogude Liidus kui ka Eestis ja laiemalt Euroopas asetleidnud dramaatilistele sündmustele. Rosenthal ja Tamming järeldavad, et Eestis ilmnesid juba 1920. aastate alguses julgeolekuprobleemid ja võimalikud ohustsenaariumid, mis said 1930.–1940. aastal Eesti Vabariigile saatuslikuks.
Konsultant-toimetaja Toomas Mattson, toimetajad Sirje Endre ja Kerttu-Liina Tuju, kujundus Andres Tali