Vello Salo
PÜHITSE MEID TÕEGA

Mõtisklused, jutlused, kõned, loengud

Koostanud Ivar Tröner

Seda Rooma lennujaama tundis padre Vello nagu oma viit sõrme. Silmapilk lasi ta mustadel meestel oma kohvri vargusevastasesse kilesse pakkida, nagu sel lennuväljal kombeks oli. Seejärel tšekkis ta vilunult oma reisi, andis kohvri ära ja lasi sellel aeglaselt pimedusse kaduda nagu mingil isevärki loomal. Siis võttis ta mind isalikult käekõrvale, viis sagiva rahva hulgast välja, ütles kuraasikalt: Ela hästi, sure püsti, ära alla anna!” ja läks tagasi vaatamata turvakontrolli. Tema kõikidest palitutaskutest paistsid raamatud.

Viivi Luik raamatu saatesõnas.

„Jumal jaotas inimesed nii, et igal rahval oleks oma osa maast ja oma kaitseingel.” Nõnda on öelnud vaimulik ja literaat Vello Salo (1925–2019), kirjastuse SE&JS jõuluaja raamatu tekstide autor. 520-leheküljeline suurteos hõlmab valiku vaimuliku ja literaadi Vello Salo (1925–2019) rikkalikust tekstivaramust. Siit leiame tema kirjutatud esseid, mis kunagi ilmusid kirjastuse „Maarjamaa” väljaandel, ta hingestatud jutlusi ja haruldasi loenguid. Raamatus on avaldatud hulgaliselt tekste, mis seni säilinud vaid käsikirjades.

Vello Salo tulevikusõnum eestlastele: „Ma olen optimist ja arvan, et eesti rahvas jääb elama ja võib ka iseseisvalt edasi elada, nagu tänapäevani – ja et me oleme muutusteks suutelised. Inimesed, kel meie rahva saatus südamel on, peaksid tegema kõik neist oleneva, et toimuks ümbersünd, sest eestlane peab eestlast armastama.”

Käsikirjast tegi raamatu pühendunud tiim: Ivar Tröner, Anu Saluäär, Sirje Endre, Kai Ellip, Hedi Rosma, Elle Veermäe, Andres Tali ja Tallinna Raamatutrükikoda. Saatesõna kirjutas Viivi Luik.